Vương quốc

Tạp chí

Cảm Hứng Từ Một Ly Whisky.

Whisky hảo hạng cần thời gian để ủ. Trong trường hợp của Royal Salute, nó được ủ ít nhất 21 năm trong thùng gỗ. Điều đó mang lại cho mỗi người đủ thời gian để suy nghĩ và ngẫm lại. Dưới đây là một số suy nghĩ từ những người dân Strathisla và những người bạn của chúng tôi trên khắp thế giới.

diamond pattern

A Spectacular Coronation Celebration at Westminster Abbey 

A look back at Royal Salute’s most majestic event to date.

GẶP GỠ NGƯỜI NGHỆ NHÂN: 5 Câu Hỏi Với Bậc Thầy Phối Trộn Sandy Hyslop

GẶP GỠ NGƯỜI NGHỆ NHÂN: 5 Câu Hỏi Với Bậc Thầy Phối Trộn Sandy Hyslop