LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất.

Your information may be used by Pernod Ricard and made available through us to any other entities of the Pernod Ricard Group to provide you with news and promotional information about Pernod Ricard. At any time, you can exercise your right of access, rectification, erasure, restriction, portability, objection or withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on your consent before withdrawal by contacting us at groupdpo@pernod-ricard.com. You also have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority. For more information, please consult our Online Privacy Policy.

*Thông tin của bạn có thể được Chivas Brothers Limited sử dụng và được chúng tôi cung cấp cho các thành viên khác của Tập đoàn Pernod Ricard. Bất cứ lúc nào, bạn có thể thực hiện quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế, di chuyển, phản đối hoặc rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút lại bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contactus@royalsalute.com.