Bền vững

Hướng về tương lai

Với công việc xếp những chai rượu whisky vào thùng khả năng sẽ lưu trữ cho tới 50 năm sau, việc một tầm nhìn xa điều không thể thiếu. Tại Royal Salute, chúng tôi luôn đặt tầm nhìn hướng tới tương lai. Đó tinh thần cốt lõi trong mọi quan hệ hợp tác của chúng tôicác lĩnh vực bảo tồn di sản, giáo dục môi trường.

blue growing branch

TỔ CHỨC TỪ THIỆN SENTEBALE

Royal Salute có lịch sử 10 năm hợp tác với quỹ Công tước xứ Sussex, là một quỹ hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất của những người trẻ bị nhiễm HIV tại Lesotho và Botswana.

blue growing branch